پست های ارسال شده در خرداد سال 1391

شبانه هایم

شب                                   تو را به خلوت رویاهایم فراخواندم و روز                              تمام خاطراتم                                                          بوی شب می داد                                                                               طعم تلخ دلتنگی تو را ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 30 بازدید