پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

پاسخ

هیچ میدانی چرا،چون موج،   در گریز از خویشتن،پیوسته میکاهم؟   -زان که بر این پرده تاریک،                       این خاموشی نزدیک،   آنچه نمیخواهم میبینم،   و آنچه میخواهم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 24 بازدید