پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

دلتنگی ها من ویار(14)

یار گفت شمار دلتنگی هایت بالا رفته............ من گفتم:من تو رو دوست می دارم..... شاملو گفت:"آنکه میگوید                                                         دوستت میدارم خنیاگر غمگینی ست که ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 24 بازدید