پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

اوج بلند بودنت

بلند،از اوج بودنت                    سقف آرزوهایم چه حقیر است                  سقف بلند آروزهایم!                                                  زمانیکه خنده هایت را گم میکنم من به این بودن افتخار ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 28 بازدید