پست های ارسال شده در اسفند سال 1388

به بهانه ی اولین نوروز

هجرانی سین هفتم            سیب سرخی ست٬ حسرتا         که مرا                نصیب                        از این سفره ی سنت                                               سروری نیست. شرابی مردافکن در جام هواست، شگفتا        ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 27 بازدید