پست های ارسال شده در مهر سال 1388

قصاب خانه ی بشریت

  قصّاب خانه ی بشریّت   در زمان سلطان محمود می‌کشتند که شیعه است    زمان شاه سلیمان می‌کشتند که سنی است  زمان ناصرالدین شاه می‌کشتند که بابی است  زمان محمد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 31 بازدید

چشمهای اثیری

           چشمهای اثیری                                        نگاه میکرد بی آنکه نگاه کرده باشد٬لبخند مدهوشانه وبی اراده ای کنار لبش خشک شده بود٬مثل اینکه به فکر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 231 بازدید

به بد شانسی ایمان بیاورم یا به سیستم مزخرف دانشگاه!

کلاس ساعت 10واتفاق غیر منتظره..... عجب روز مزخرفی......... جابجایی استاد بدون سر وصدا....... کابوس تجزیه داره دیوونم میکنه...... من دلم میخواد جیغ بکشم.............. وقتی که ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 29 بازدید