پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

اوضاع مملکت قاراشمیش است

     اوضاع مملکت قاراشمیش است                                  احمد شاملو اوضاع مملکت قاراشمیش است.به طور دقیق نمیدانیم چه اتفاقی افتاده است. بعضی نوکرها میگویند از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید

دوست

دوست                                                                                               دنبال شانه ای نیستم من                    تا سر خستگی هایم را جای دهد دیر زمانی است که خستگی هایم را با بالشت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید