به طلب باران آواز بخوان داروگ

وسر از جنگل موهایت در آورده ام
وهربار که باد می وزد
بوی قهوه مستم می کند
وچشم که باز می کنم
تو در فالم افتاده یی
بگو کدامین راه به دریای دلت می ریزد
می خواهم جاری شوم
#بداهه
#ملیحه_فهار
27بهمن ساعت6

نوشته شده در ۱۳٩٦/۱/۳٠ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ توسط ملیحه ف نظرات () |

چمدان
بارش را بست
و جامانده از قطار
چشمهایم
چشمهایش.....
#بداهه
#ملیحه_فهار

نوشته شده در ۱۳٩٦/۱/۳٠ساعت ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ توسط ملیحه ف نظرات () |

‍ ‍ من که در تو جامانده ام
زیر چتری که دستان تو بود
بارانی که در کلامت می نواخت
زیردستان تو ام
نت به نت
باران ببار
#بداهه
#ملیحه_فهار
دوم اسفند1395

نوشته شده در ۱۳٩٦/۱/۳٠ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ توسط ملیحه ف نظرات () |

باید برگردم
به اولین لحظه ی دیدار
وچشم از تو بردارم
وخیره شوم به ساعت روی دیوار
باید دیوار را بردارم
بگذارم مقابل دیدگانم
نمی دانی که چه در سردارم
باید دیوار شوم
که چشمان تو را قاب کنم
باید ساعت شوم
که دراولین لحظه ی دیدار
روی عقربه بایستم
باید برگردم به اولین لحظه ی دیدار
واگر کسی از من نامم راپرسید
نگاهش کنم وباصدای بلندبگویم
تنهایی
#ملیحه_فهار
چهارده اسفند95
ساعت20:28

نوشته شده در ۱۳٩٦/۱/۳٠ساعت ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ توسط ملیحه ف نظرات () |

اتفاق در حادثه ی نگاهت رخ داد
گاه به این می اندیشم
تو پژواک کدامین ظن منی
که چنین بی مهابا
دردل آتش زده یی
#ملیحه_فهار
#بداهه
17اسفند1395
ساعت دوبامداد

نوشته شده در ۱۳٩٦/۱/۳٠ساعت ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ توسط ملیحه ف نظرات () |

برای تو که کفش هایت راه خانه را گم کرده است
و دست در دست باد داده ایی
تا ویرانم کنی
برای راهی که سرآغازش چشمهای من است
وباران که باریدن گرفت
تو رفته بودی
ویک جفت چشم
درکفشهایت روییده بود
#ملیحه_فهار
28اسفند95
ساعت23:44

نوشته شده در ۱۳٩٦/۱/۳٠ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ توسط ملیحه ف نظرات () |

خواب بودم
توآمدی
کابوس شبانه ام بودی
شاید رویای شیرین نیم روزی
بیدار شدم
تورفته بودی
و من مانده بودم
باصدای پاهای آشنایی
نمی دانم می آمد
یا می رفت
و دلتنگی شد
نام دیگر بیداری
#بداهه
#ملیحه_فهار
11فرودین 96 ساعت 18:23

نوشته شده در ۱۳٩٦/۱/۳٠ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ توسط ملیحه ف نظرات () |

یکشنبه هبوط می کنم
از درخت کاج به هنگام سال نو
وبازمانده ی چشمانت می شوم
از دم مسیحایی
ولبخندتو انارنارسی ست
که درون حوض فیروزه یی تغلا می کند
ومعراج من دستان توست
سقوط می کنم از چشمان تو
در یکشنبه ی برفی
#بداهه
#ملیحه_فهار
12فرودین 96ساعت

نوشته شده در ۱۳٩٦/۱/۳٠ساعت ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ توسط ملیحه ف نظرات () |